Moduł realizowany ze Spółdzielczą Grupą Bankową oraz Grupą BPS

 

Prezentacja podstawowych zagadnień dotyczących banków spółdzielczych w Polsce, specyfiki ich funkcjonowania oraz szczególnej pozycji na rynku bankowym. Słuchacze modułu dowiedzą się jakie są różnice pomiędzy bankami spółdzielczymi a innymi uczestnikami rynku bankowego – bankami komercyjnymi i SKOK-ami.
Społeczna odpowiedzialność biznesu, wspieranie społeczności lokalnych i wspólnotowy charakter działania to główne idee przyświecające bankowości spółdzielczej. Uczestnicy modułu zapoznają się z tematyką prowadzenia biznesu bankowego w oparciu o te idee, jak i z wyzwaniami, które stoją przed branżą w najbliższych latach.

 

          

 

Tematy wykładów w ramach modułu:

  • Banki spółdzielcze - banki społecznie odpowiedzialne / SGB
  • Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja – Wartości / BPS

 

Pobierz prezentację: Bankowość spółdzielcza w Polsce. Wyróżniki – Misja – Wartości

 

Pobierz prezentację: Banki spółdzielcze – banki społecznie odpowiedzialne