Moduł realizowany z Krajową Izbą Rozliczeniową

 

Popularyzacja elektronicznego obrotu gospodarczego, wykorzystywania nowoczesnych, elektronicznych systemów płatności i rozliczeń oraz bezpieczeństwa i szybkości płatności bezgotówkowych.

 

Tematy wykładów w ramach modułu:

  • Nowoczesne zarządzanie biznesem z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki: e-faktura, e-podpis, e-płatności
  • Wpływ produktów oraz usług KIR S.A. na rozwój gospodarki elektronicznej
  • Nowoczesne usługi rozliczeniowe na przykładzie płatności natychmiastowych KIR S.A.
  • Usługi rozliczeniowe KIR S.A.
  • Historia i zasady funkcjonowania systemów Elixir, Express Elixir, Invoobill oraz Paybynet
  • Zarządzanie przepływem środków pieniężnych z wykorzystaniem narzędzi e-gospodarki (aspekt ryzyka)