Wydarzenia

Konferencje

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Data From Monday 03 June 2019 -  10:00
To Tuesday 04 June 2019 - 17:00
Miasto Lublin
Ulica Głęboka 39
Opis 

XVIII Międzynarodowa Konferencji Naukowa: RYNEK FINANSOWY, INSTYTUCJE I INSTRUMENTY

Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół szeroko rozumianych zagadnień funkcjonowania instytucji, instrumentów i segmentów rynku finansowego.

Na wydarzenie zapraszają: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Narodowy Uniwersytet Politechnika Lwowska oraz Uniwersytet Johannesa Keplera
w Linz.

Patronat nad konferencją objął Program Edukacyjny NZB oraz TV Student.


Back