piątek, 25, styczeń 2019 07:48

W cyberprzestrzeni zostawiamy swoje dane osobowe, pobieramy różnego rodzaju dokumenty i pliki, wysyłam wiadomości, korzystamy z mediów społecznościowych. Świadomość użytkowania internetu nie rośnie z taką samą szybkością, z jaką się on rozwija. Warto podjąć wszelkie możliwe działania, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

piątek, 25, styczeń 2019 07:20

Żyjemy w czasach technologicznej rewolucji. Komunikacja, edukacja, rozrywka i wymiana usług - wszystko to przeniosło się do sieci. Cyberprzestrzeń stwarza wiele możliwości, ale i zagrożeń. Dlatego tak ważna jest świadomość użytkowników internetu i ochrona narzędzi, których używamy.

 

piątek, 25, styczeń 2019 06:56

W ramach Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji” opublikowano pierwszą z dwóch transz filmów o tematyce cyberbezpieczeństwa, bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i sklepów internetowych. W akcji edukacyjnej, oprócz Związku Banków Polskich i Warszawskiego Instytutu Bankowości uczestniczy Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz ponad 20 banków.

wtorek, 22, styczeń 2019 06:57

Polscy emeryci chętnie wspierają finansowo swoje dzieci lub wnuki, coraz częściej również korzystają z bankowości internetowej. Zdecydowana większość emerytów, posiadających dostęp do sieci deklaruje, że korzysta aktywnie z bankowości internetowej, a 68% z nich robi to co najmniej raz w tygodniu. Co drugi emeryt regularnie wspomaga finansowo swoje dzieci lub wnuki. To najważniejsze wnioski płynące z drugiej edycji raportu „InfoSenior” wydanego przez Związek Banków Polskich (ZBP) we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji”.

czwartek, 17, styczeń 2019 06:50

Na koniec 2018 r. kredyt i pożyczkę posiadało łącznie 15,4 mln Polaków. W grupie tej znajduje się 2,88 mln osób w wieku powyżej 65 lat. Według danych BIK, współczesny senior posiada wszystkie rodzaje bankowych produktów kredytowych oraz pożyczki zaciągane w firmach pożyczkowych. Blisko 70% wartości zobowiązań seniorów zaciągniętych w bankach to kredyty konsumpcyjne, czyli gotówkowe i ratalne. Średnie łączne zadłużenie z tytułu aktualnej kwoty do spłaty posiadanych kredytów i pożyczek wynosi 10 614 zł na osobę.  

poniedziałek, 14, styczeń 2019 11:29

16 stycznia 2019 r. na Uniwersytecie Szczecińskim odbędzie się ostatni wykład z ogólnopolskiego cyklu „Szkoła Bankowości i Finansów” – multimedialnej inicjatywy akademickiej realizowanej w ramach działań Programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”.  Tematem spotkania z udziałem pracowników naukowych, studentów i przedstawicieli biznesu będzie: „Czy możliwy jest świat bez pieniędzy?”.

piątek, 04, styczeń 2019 11:03

Jedna bankowość, jedno pismo – ważna zmiana na rynku prasy ekonomiczno-finansowej

Od stycznia 2019 r. „Miesięcznik FinansowyBANK” i miesięcznik „Nowoczesny Bank Spółdzielczy” będą wydawane razem. To krok w kierunku pełnej synergii i wykorzystania potencjału obu redakcji, ich zaplecza eksperckiego, budowanych latami relacji z rynkiem finansowym – wszystko po to, aby przekazać w ręce czytelników kompletne, jeszcze lepsze niż do tej pory, uniwersalne pismo dla całego środowiska finansowo-bankowego w Polsce.

piątek, 21, grudzień 2018 06:32

W dniu 17 grudnia 2018 r. w siedzibie Związku Banków Polskich odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Programu ”Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach Programu NZB, jak i wskazanie kierunków jego rozwoju w najbliższych latach.