wtorek, 09, październik 2018 08:04

We wrześniu br. wyemitowano setny odcinek audycji radiowej „3 grosze o ekonomii” przygotowywanej regularnie od października 2016 r. w ramach realizacji programów edukacji ekonomicznej powołanych z inicjatywy Związku Banków Polskich. Program przygotowywany przez Akademickie Radio Kampus dociera co tydzień zarówno do słuchaczy w Warszawie, jak i za pośrednictwem rozgłośni partnerskich do innych ośrodków akademickich w Polsce.

piątek, 28, wrzesień 2018 11:35

18 września 2018 r. podczas Forum Liderów Banków Spółdzielczych zostało podpisane porozumienie dotyczące współpracy w ramach Programu Edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” z bankami spółdzielczymi z grupy BPS w rozpoczynającym się roku akademickim 2018/2019.

piątek, 28, wrzesień 2018 06:04

Polscy studenci na życie, czesne i mieszkanie wydają dziś średnio 1900 zł. To bardzo mało w porównaniu ze studentami ze Szwajcarii i Islandii, którzy dysponują budżetem na poziomie 2000 euro czyli blisko 9000 zł. Polski student nie unika jednak pracy – aż 54 proc. zawartości jego portfela pochodzi z wynagrodzenia za pracę, którą sam wykonuje, co plasuje go w pierwszej trójce zaraz za studentami z Austrii i Estonii. Związek Banków Polskich opublikował trzecią edycję raportu Portfel Studenta.

wtorek, 25, wrzesień 2018 11:02

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce uczelnie są zobowiązane do sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) – zostanie on uruchomiony dopiero w roku akademickim 2018/2019.

wtorek, 25, wrzesień 2018 10:52

Juz 17 października 2018 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się druga edycja konferencji Cyber Academy. Podczas całodniowego wydarzenia, ludzie ze świata biznesu, nauki, przedstawiciele administracji oraz studenci będą mogli dowiedzieć się o najnowszych trendach związanych z cyberbezpieczeństwem i sztuczną inteligencją, które zostaną zaprezentowane na dwóch scenach.

wtorek, 25, wrzesień 2018 10:48

Liga Akademicka FINSIM to nowoczesny program szkoleniowy w postaci gry symulacyjnej on-line z zarządzania bankiem. Uczestnicy, działając w zespołach, mogą doświadczyć konsekwencji swoich decyzji zarządczych, podjętych w konkurencyjnym środowisku makroekonomicznym, symulowanym przez program w kolejnych okresach. Uczestnicy tworzą Zespoły reprezentujące zarządy banków, konkurujących między sobą.

wtorek, 25, wrzesień 2018 10:38

Zapraszamy Wykładowców do wykorzystywania tego rozwiązania w pracy ze Studentami, a Studentów do gry.

 

wtorek, 25, wrzesień 2018 07:55

Popularyzacja nauki, nowoczesnych metod kształcenia oraz rozwój współpracy środowiska akademickiego z biznesem stały się podstawą do podpisania 24 września 2018 roku w Klubie Bankowca porozumienia pomiędzy Związkiem Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości i Fundacją Młodej Nauki dot. współpracy przy rozwijaniu platformy e-learningowej MOOC (Massive Open Online Course).