14 maja 2015 r. Koło Naukowe Menedżerów Politechniki Lubelskiej zorganizowało XXIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Uczesniczyli w nim członkowie różnych środowisk i dyscyplin naukowych oraz przedstawiciele biznesu zainteresowani przedstawioną problematyką.

Sympozjum Naukowe „Study of Management – experiences and new trends" obejmowało następujące bloki tematyczne:
- zrównoważony rozwój wobec procesów globalizacji,
- innowacyjne techniki zarządzania przedsiębiorstwem,
- zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,
- zarządzanie publiczne,
- zarządzanie 2.0,
- marketing w zarządzaniu,
- CSR jako narzędzie konkurowania przedsiębiorstw
 
Zorganizowane Sympozjum było dla uczestników szansą na wymianę cennej wiedzy oraz doświadczeń.
 

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel