14 maja 2015 r. Koło Naukowe Menedżerów Politechniki Lubelskiej zorganizowało XXIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Uczesniczyli w nim członkowie różnych środowisk i dyscyplin naukowych oraz przedstawiciele biznesu zainteresowani przedstawioną problematyką.

Sympozjum Naukowe „Study of Management – experiences and new trends" obejmowało następujące bloki tematyczne:
- zrównoważony rozwój wobec procesów globalizacji,
- innowacyjne techniki zarządzania przedsiębiorstwem,
- zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,
- zarządzanie publiczne,
- zarządzanie 2.0,
- marketing w zarządzaniu,
- CSR jako narzędzie konkurowania przedsiębiorstw
 
Zorganizowane Sympozjum było dla uczestników szansą na wymianę cennej wiedzy oraz doświadczeń.
 

Wykłady

25 styczeń 2021
Politechnika Wrocławska
23 styczeń 2021
Uniwersytet Łódzki
21 styczeń 2021
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

19 grudzień 2020
Uniwersytet Wrocławski
18 grudzień 2020
Uniwersytet Warszawski
17 grudzień 2020
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej