14 maja 2015 r. Koło Naukowe Menedżerów Politechniki Lubelskiej zorganizowało XXIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe. Uczesniczyli w nim członkowie różnych środowisk i dyscyplin naukowych oraz przedstawiciele biznesu zainteresowani przedstawioną problematyką.

Sympozjum Naukowe „Study of Management – experiences and new trends" obejmowało następujące bloki tematyczne:
- zrównoważony rozwój wobec procesów globalizacji,
- innowacyjne techniki zarządzania przedsiębiorstwem,
- zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,
- zarządzanie publiczne,
- zarządzanie 2.0,
- marketing w zarządzaniu,
- CSR jako narzędzie konkurowania przedsiębiorstw
 
Zorganizowane Sympozjum było dla uczestników szansą na wymianę cennej wiedzy oraz doświadczeń.