16 czerwca 2021 r. odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników VIII polskiej edycji Konkursu „Etyka w finansach”.

Kapituła Konkursowa w tym roku nagrodziła prace poruszające bardzo zróżnicowane tematy, co pokazuje jak wiele jest obszarów, w których potrzebna jest dyskusja na tematy etyczne. 

Nagrodę za zajęcie II miejsca otrzymały ex aequo: 

Pani Katarzyna Tywusik-Buła za pracę pt. „Procedura chargeback w czasie pandemii – etyczny wymiar komunikacji z klientem”.

Pani Joanna Pękala za pracę pt. „Rola Europejskiego Banku Centralnego w rozwoju etycznego rynku długu”.

Nagrodę za zajęcie III miejsca otrzymała:

Pani Oktawia Sepioł za pracę pt. „Etyczne aspekty zastosowania technologii blockchain w bankowości”. 

Wyróżnienie otrzymała:

Pani Kinga Witek za pracę pt. „Whistleblowing- era etycznego donosicielstwa”. 

Jurorzy zdecydowali się nie przyznać nagrody za zajęcie I miejsca.

Z nagrodzonymi pracami można zapoznać się na stronie: https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs 

Uroczystość w tym roku odbyła się w wyjątkowych okolicznościach, w formie zdalnej ze względu na ograniczenia pandemiczne, ale nie przeszkodziło to w przeprowadzeniu inspirującej dyskusji między Laureatkami Konkursu a Jurorami i członkami Komisji Etyki Bankowej przy ZBP. 

Zebrani w wirtualnej sali goście zostali przywitani przez Prezesa Związku Banków Polskich – Krzysztofa Pietraszkiewicza, Przewodniczącego Komisji Etyki Bankowej – dr. Jacka Bartkiewicza oraz Przewodniczącego Kapituły Konkursowej i Wiceprzewodniczącego Komisji Etyki Bankowej – Władysława Gołębiewskiego. 

Uroczystość ogłoszenia wyników w Konkursie była także okazją do dyskusji z Laureatkami na temat tez poruszanych w ich pracach, wymiany doświadczeń i obserwacji na temat etyki w sektorze. Każda z Laureatek nie tylko przedstawiła motywacje, które skłoniły je do napisania pracy na wybrany temat, ale także podzieliły się własnymi doświadczeniami i diagnozami. Tradycyjnie, mimo wirtualnej formy, Jurorzy podzielili się z Laureatkami swoimi pytaniami i refleksjami, które powstały podczas czytania nagrodzonych prac. Wymiana poglądów między Laureatkami i Jurorami przyniosła wiele ciekawych refleksji, które z pewnością będą inspiracją do dalszych prac Komisji Etyki Bankowej. 

Po ogłoszeniu wyników i dyskusji Laureatek z Jurorami Konkursu rozpoczęła się druga część uroczystości – panel dyskusyjny na temat wpływu pandemii na etykę w sektorze finansowym. Panel dyskusyjny moderowany był przez Wiceprezesa Związku Banków Polskich – Włodzimierza Kicińskiego. 

Wykład wprowadzający do zagadnienia wygłosił prof. Paul Dembinski, który wskazał na szeroki wpływ pandemii na kwestie etyki w sektorze. Dzieląc swoje wystąpienie na obserwacje w skali mikro, mezo i makro. Pandemia wpłynęła na życie każdego z nas i postawiła przed każdym nowe wyzwania, ale wpłynęła też na funkcjonowanie wielu instytucji i przedsiębiorstw oraz na działania państw i rządów. Tak szeroki szok nie pozostał bez znaczenia także dla sektora finansowego, który to w sposób intensywny uczestniczy w przeciwdziałaniu skutkom kryzysu pandemicznego i jednocześnie mierzy się z nowymi okolicznościami funkcjonowania, takimi jak np. praca zdalna i zdalny kontakt z klientami.

W debacie uczestniczyły Laureatki Konkursu, które wskazały jak tematy przez nie poruszane w esejach zmieniły się pod wpływem pandemii. Głos zabrał także prof. Wojciech Gasparski, który wskazał nie tylko na wyzwania, ale także na istotną rolę zasad etycznych w nieprzewidywalnych okolicznościach pandemii. Wskazując przede wszystkim na kluczową rolę zasady rzetelności w wykonywaniu obowiązków przez pracowników instytucji finansowych. Wskazał także na fundamentalną rolę zaufania pracowników do instytucji, pracodawców do pracowników instytucji finansowych i wreszcie klientów do instytucji finansowych. Zaufanie w dobie pandemii powinno stanowić jeden z filarów. Perspektywę praktycznych wyzwań w kształtowaniu relacji z pracownikami instytucji finansowych w dobie pandemii przedstawiła Marta Jedlińska – Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Bankowej. 

Nagrodzone prace zostaną przetłumaczone przez Związek Banków Polskich i przekazane na edycję międzynarodową Konkursu Etyka w finansach (http://www.ethicsinfinance.org/), którego rozstrzygnięcie zaplanowane jest na jesień br. 

Sponsorami VIII polskiej edycji Konkursu Etyka w finansach były banki, bez których wsparcia organizacja kolejnej edycji byłaby niemożliwa. 

Sponsorami VIII edycji Konkursu Etyka w finansach są: 

  • PKO Bank Polski S.A.
  • Bank Pocztowy S.A.
  • BNP Paribas Bank Polska S.A.
  • Bank Gospodarstwa Krajowego
  • Santander Bank Polska S.A.
  • Bank Ochrony Środowiska

Konkurs Etyka w finansach jest organizowany przez Komisję Etyki Bankowej przy ZBP od 2012 r. Jest on organizowany we współpracy z Obserwatorium Finansowym w Genewie i stanowi część globalnego projektu Ethics & Trust in Finance Prize. Konkurs jest co roku wspierany przez banki- członków ZBP. Partnerem tegorocznej edycji był CFA Society Poland.

 

 
 

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel