Od 25 lutego br. można rejestrować się na Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, którego jubileuszowa, piąta edycja odbędzie się już 25 marca 2021 r. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w wydarzeniu online za pomocą specjalnej, multimedialnej platformy elektronicznej.

 

 

Tegoroczna edycja Kongresu odbędzie się pod hasłem „Edukacja finansowa potrzebna jak nigdy wcześniej – rok doświadczeń, lata wyzwań”. W wydarzeniu będącym miejscem międzyśrodowiskowej dyskusji, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania współpracy w ramach działań edukacyjnych w zakresie finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości uczestniczyć będą przedstawiciele instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, sektora finansowego, organizacji pozarządowych, szkół, uczelni oraz mediów.

Podczas sesji plenarnej głos zabiorą zaproszeni przedstawiciele najważniejszych instytucji patronackich oraz po raz pierwszy – zagraniczny gość specjalny, którym w tym roku będzie Dyrektor Generalny Europejskiej Federacji Bankowej. Zaprezentowane zostaną wyniki badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków 2021” oraz odbędzie się debata „Rola edukacji ekonomicznej w skutecznym restarcie gospodarki”, podczas której rozmówcy odniosą się m.in. do kwestii znaczenia narodowych strategii edukacji finansowej dla efektywności działań postcovidowych czy wyzwań rzeczywistości online w kontekście rozwoju kompetencji cyfrowych. Częścią sesji planarnej będzie także wręczenie wyróżnień dla instytucji i osób najbardziej zaangażowanych w realizację działań w sektorowych programach edukacyjnych.

Sesje panelowe Kongresu, które odbywać się będą równolegle, dotyczyć będą między innymi doświadczeń edukacji szkolnej w czasach zdalnego nauczania, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni czy aktywności na rynku kapitałowym.    

Kongres odbywa się w ramach Europejskiego Tygodnia Pieniądza pod patronatem honorowym Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Patronat instytucjonalny nad wydarzeniem objęły Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich oraz Giełda Papierów Wartościowych. Partnerem generalnym jest Fundacja Santander Bank Polska, Partnerem głównym Fundacja Rozwoju Rynku Finansowego, a Partnerem wspierającym PFR TFI. Organizatorem wydarzenia jest Warszawski Instytut Bankowości i Fundacja GPW.

Udział w Kongresie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.
Rejestracja na Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości trwa do 22 marca br.

Szczegóły na stronie www.kef.edu.pl.

 

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel