10 marca br. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja najważniejszego dorocznego spotkania poświęconego edukacji finansowej w Polsce i dyskusji nad kierunkami jej rozwoju. W IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości udział weźmie blisko 500 przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów terytorialnych, uczelni, szkół, organizacji pozarządowych oraz sektora finansowego i mediów. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju i Ministerstwo Cyfryzacji.

 

 

 

Tegoroczna edycja będzie również głównym wydarzeniem zapowiadającym krajową edycję Europejskiego Tygodnia Pieniądza (16-20 marca br.), zainicjowanego przez Europejską Federację Bankową. Kongres organizują fundacje działające na rzecz edukacji ekonomicznej społeczeństwa - Warszawski Instytut Bankowości (operatora Programu „Bankowcy dla Edukacji”, powołanego z inicjatywy Związku Banków Polskich), Fundację GPW oraz Fundację im. Lesława A. Pagi.

Centralnym punktem wydarzenia będzie część plenarna, której istotnym elementem będzie debata inauguracyjna pt. „Wyzwania w obszarze edukacji finansowej u progu trzeciej dekady XXI wieku” z udziałem wysokich przedstawicieli najważniejszych instytucji patronackich.

Z kolei podczas popołudniowych sesji panelowych poruszane będą zagadnienia dotyczące m.in. edukacji dzieci i młodzieży, popularyzacji postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych czy wspierania rozwoju młodych liderów. Po raz pierwszy odbędzie się również sesja „Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni” – projektu edukacyjnego zainaugurowanego przez banki i firmy technologiczne podczas pierwszej edycji Kongresu w 2017 r.

Podczas wydarzenia zapowiedziana jest również konferencja prasowa z prezentacją najnowszych wyników cyklicznego badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków”, przeprowadzonego na zlecenie WIB i FGPW.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie przestrzeń networkingowa, w której uczestnicy, przedstawiciele różnych podmiotów będą mieli możliwość nawiązania kontaktów
i przedstawienia efektów swoich działań na rzecz edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości.

Rejestracja na Kongres trwa do 4 marca br., a więcej szczegółów, w tym bieżąca agenda znajduje się pod adresem: www.kef.edu.pl.

Wykłady

20 październik 2020
Politechnika Wrocławska
20 październik 2020
Politechnika Wrocławska
25 październik 2020
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
26 październik 2020
Politechnika Wrocławska
11 listopad 2020
Politechnika Wrocławska
ZOBACZ WIĘCEJ

Strefa NZB

05 październik 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
06 październik 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
07 październik 2020
Uniwersytet Rzeszowski
ZOBACZ WIĘCEJ