13 grudnia 2019 r. w siedzibie Związku Banków Polskich odbyło się posiedzenie Rady Konsultacyjnej Programu ”Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”. Celem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań zrealizowanych w ramach Programu NZB, jak i wskazanie kierunków jego rozwoju w najbliższych latach.

 

 

Uczestnikami Rady Konsultacyjnej byli przedstawiciele Związku Banków Polskich, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Biura Informacji Kredytowej, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Banku Polskiej Spółdzielczości, Polskiej Izby Ubezpieczeń, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Fundacji Giełdy GPW, Fundacji KIR  Na Rzecz Rozwoju Cyfryzacji „Cyberium”, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości  i Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

 

 

Posiedzenie Rady Konsultacyjnej Programu NZB otworzył Prezes Związku Banków Polskich - Krzysztof Pietraszkiewicz, który poinformował uczestników o decyzji Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o realizacji Programu NZB do co najmniej 30 czerwca 2022 r.

Następnie, Dyrektor Programu NZB – Krzysztof Ostafiński, przedstawił najważniejsze wydarzenia w okresie 10-ciu lat realizacji Programu NZB i wskazał cele do realizacji w najbliższych latach, które jak podkreślił, będą możliwe do realizacji dzięki decyzji Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej i Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor o kontynuacji Programu NZB co najmniej do 30 czerwca 2022 roku.

 

 

W krótkiej dyskusji omówiono przedstawione informacje. Jako szczególnie interesujące uznano plany rozwoju tematyki związanej z przedsiębiorczością, oszczędzaniem i inwestowaniem długoterminowym, w szczególności na cele mieszkaniowe i emeryturę, jak też intensyfikację współpracy z kołami naukowymi.

 

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel