W dniu 25 listopada br., w warszawskim Golden Floor Tower, zainaugurowano Konkurs FINSIM - Liga Akademicka 2019/2020. Sesję otworzył Waldemar Zbytek Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

Swoją obecnością, uroczystość uświetnił Pan Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Zarządu Związku Banków Polskich, przedstawiciel Patrona głównego konkursu oraz Pan Artur Pustelnik- Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Systemowego w Banku Gospodarstwa Krajowego, przedstawiciel fundatora nagrody głównej w konkursie.

 

 

 

W trakcie pierwszego, inauguracyjnego spotkania, uczestnicy, pod opieką doświadczonych Mentorów WIB, Michała Bellwona i Andrzeja Jakubaszka, poznali zależności pomiędzy decyzjami zarządczymi i potencjalnymi wynikami finansowymi banków.

 

 

Konkurs FinSim – Liga Akademicka, to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w którym wykorzystywana jest nowa gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem FINSIM przygotowana przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości z węgierskim partnerem ITCB Hungary.

W konkursie, zespoły tworzą zarządy wirtualnych banków, które będą działały w zmieniającym się otoczeniu makroekonomicznym, symulowanym przez program komputerowy. Przed uczestnikami stoi duże wyzwanie - będą zarządzali bankiem przez okres 8 kwartałów - podejmą 8  strategicznych decyzji dotyczących m.in. wyceny produktów, polityki kredytowej, struktury kapitałowej, zatrudnienia i polityki wynagrodzeń, rozwoju sieci bankowej. Miarą sukcesu w grze będzie wzrost ceny akcji wirtualnego banku na giełdzie FINSIM. Rozstrzygniecie konkursu odbędzie się 24 kwietnia 2020 r. w trakcie Walnego Posiedzenia Akcjonariuszy.

 

 

Organizatorem tak unikalnego przedsięwzięcia mającego zasięg ogólnopolski jest Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, która wykorzystując doświadczenia z kilkunastu edycji konkursów organizowanych z udziałem pracowników banków, przygotowała ósmą już edycję dedykowaną zespołom studenckim.

W sesji inauguracyjnej wzięło udział 15 zespołów z następujących uczelni:

  • Politechnika Świętokrzyska – 2 zespoły
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 2 zespoły
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 2 zespołu
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – 2 zespoły
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 2 zespoły
  • Politechnika Gdańska – 1 zespół
  • Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego – 1 zespół
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – 1 zespół
  • Uniwersytet Szczeciński – 1 zespół
  • Uniwersytet Zielonogórski– 1 zespół

 

 

Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Bankowcy dla Edukacji.

Więcej informacji o Konkursie na  www.liga.finsim.pl i na https://www.facebook.com/FinsimLigaAkademicka/

Patronami medialnymi są: TV Student, Miesięcznik Finansowy BANK, portal aleBank.pl, portal  Bankier.pl, portal Kariera w Finansach, portal Studentnews.pl, niezależny Magazyn Studencki TO ZALEŻY.

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel