25 kwietnia 2019 R. Warszawski Golden Floor Tower gościł uczestników finału siódmej już edycji Konkursu FIN SIM Liga Akademicka.

Tegoroczny finał otworzył Krzysztof Kokot, Prezes Zarządu Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, a uczestniczyli w niej zaproszeni goście: Prof. dr hab. Ewa Miklaszewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – Członek Kapituły Konkursu FINSIM LA, Artur Pustelnik - Dyrektor Zarządzający Pionem Ryzyka Systemowego z Banku Gospodarstwa Krajowego, Anna Krawczyk - Starszy Specjalista ds. Rekrutacji i Employer Brandingu Departament HR z Banu Gospodarstwa Krajowego, Alina Stahl - Rzecznik prasowy Biura Informacji Kredytowej.

Swoją obecnością zaszczycili także przedstawiciele uczelni: dr Krzysztof Kil - Opiekun Koła Naukowego Bankowości z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dr Piotr Łasak z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

FINSIM Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym, w którym wykorzystywana jest gra symulacyjna z zakresu zarządzania finansowego bankiem. W trakcie gry uczestnicy, jako zarządy wirtualnych banków, mieli szansę sprawdzenia się w jednym ze scenariuszy makroekonomicznych, by na koniec dowiedzieć się, jak ich decyzje w grze przełożyły się na ceny akcji banków na wirtualnej giełdzie FINSIM. Rywalizacja prowadzona była pod opieką trzech Mentorów i doświadczonych bankowców: Michała Bellwona,  Andrzeja Jakubaszka oraz Łukasza Lewickiego.

W siódmej edycji Konkursu FIN SIM Liga Akademicka 2018/2019 uczestniczyło 18 zespołów-banków, grupujących blisko setkę studentów, reprezentujących 16 polskich uczelni: Politechnika Koszalińska, Uniwersytet Zielonogórski, Szkoła Głowna Handlowa Warszawa, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Jagielloński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechnika Świętokrzyska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Politechnika Warszawska.

Zwieńczeniem gry było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego każdy bank-zespół zaprezentował przyjętą w grze strategię i osiągnięte wyniki, na podstawie przygotowanego wcześniej sprawozdania finansowego. W trakcie sesji trzeba było wykazać się nie tylko bardzo dobrym przygotowaniem merytorycznym, ale także opanowaniem i niezwykłą sztuką prezentacji. Głosami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy najlepiej oceniono prezentację zespołu 317Bank am Main z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Laureatem Konkursu został zespół BaB, reprezentujący Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, osiągając na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 34,71 zł na wirtualnej giełdzie. II miejsce zajął zespół EmeraldBank z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z wynikiem 12,97zł/akcję.

III miejsce zdobył zespół Bank Robber’$ z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z wynikiem 11,13 zł/akcję.

Podczas podsumowania Konkursu niejednokrotnie powtarzana była opinia, że wszyscy uczestnicy są wygranymi, ponieważ wzięli udział w niezwykłym i praktycznym szkoleniu. A laureaci – dzięki wygranej – będą mogli poznać tajniki pracy bankowca w Banku Gospodarstwa Krajowego, który ufundował nagrodę główną w postaci praktyk studenckich oraz karty podarunkowej o wartości 10000 zł.

Okazją do zdobycia kolejnych umiejętności z zakresu zarządzania Bankiem będzie udział w kolejnej 8 edycji konkursu FIN SIM LA, do której organizator - Fundacja Warszawski Instytut Bankowości już teraz zaprosił wszystkich uczestników.