Zarabiam czy nie – jeśli jestem przedsiębiorcą, to muszę zapłacić składki do ZUS. Do tej pory ich wysokość była stała. Teraz może zależeć od mojego przychodu.

 

Składki do ZUS to miesięczny wydatek w kwocie ponad 1200 zł (dla osób, które płacą pełne składki). Początkujący przedsiębiorcy mogą na starcie liczyć na ulgi. Pierwsza z nich to ulga na start (przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności), która zwalnia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorca odprowadza wtedy tylko składkę zdrowotną (nieco ponad 300 zł). Druga to odprowadzanie tzw. składek preferencyjnych (przez pierwsze 2 lata prowadzenia działalności) w kwocie nieco powyżej 500 zł. Mały ZUS to zupełnie nowe rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy,  wykonują działalność na niewielką skalę i nie osiągają wysokich przychodów. Ich składki mogą być proporcjonalne do osiąganych przychodów.

 

Kogo obejmie mały ZUS

Mały ZUS to rozwiązanie dla przedsiębiorców, których przychód w ubiegłym roku nie przekroczył trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Ta kwota w 2018 r. to 63 000 zł (jeśli działalność była prowadzona  przez część roku - ten limit jest niższy).  Aby skorzystać z małego ZUS trzeba prowadzić działalność przez co najmniej  60 dni w roku poprzedzającym. To oznacza, że osoby, które rozpoczną działalność w tym roku, nie będą mogły od razu skorzystać z nowych zasad.

 

Ile zapłacę

Kwota składek przy małym ZUS jest odpowiednio niższa jeżeli osiągamy niższe przychody. Od naszych przychodów uzależnione są składki na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Kwota składki zdrowotnej jest zawsze taka sama, nie obejmują jej żadne ulgi (w 2019 r. wynosi 342,32zł).

Zazwyczaj składki na ubezpieczenia społeczne nalicza się procentowo od 60% przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia (pełny ZUS) lub 30% minimalnego wynagrodzenia (składki preferencyjne). Te kwoty, to  kolejno: 2 859 zł i 675 zł (w 2019 r.), to podstawy wymiaru składki, a więc kwoty, od których nalicza się składki. A jak wygląda podstawa przy małym ZUS? Swój przeciętny miesięczny przychód mnożymy przez wskaźnik podany przez ZUS (na 2019 rok ten wskaźnik wynosi 0,5083), np. 2000 zł x 0,5083 = 1 016,60 zł.  Otrzymany wynik to nasza podstawa wymiaru składki. Od tej kwoty naliczamy: 19,52% na ubezpieczenie emerytalne, 8% na ubezpieczenie rentowe, 2,45% na dobrowolne ubezpieczenie chorobowei 1,67% na ubezpieczenie wypadkowe (jego wysokość zmienia się co roku) oraz doliczamy składkę zdrowotną. Twoja minimalna podstawa nie może być  niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia, a więc nie może być niższa niż minimalna podstawa przy preferencyjnych składkach.

Twoje składki będą uzależnione od przychodu i znajdą się w przedziale pomiędzy kwotą preferencyjnych składek (nieco powyżej 500 zł) a kwotą pełnego ZUS (nieco powyżej 1200 zł).

 

Jak długo

Z niższych składek można skorzystać przez określony czas. Ten czas to 3 lata w ciągu 5 lat prowadzenia działalności (a dokładniej 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych).

 

Same plusy?

Większość świadczeń z ZUS, np. zasiłki (macierzyński, opiekuńczy czy chorobowy) czy emerytury, są uzależnione od wysokości składek jakie płacimy na ubezpieczenia. Oznacza to,  że decyzja o skorzystaniu z „małego ZUS-u” będzie miała wpływ na wysokość świadczeń, które będą proporcjonalnie niższe.

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel