Zakończył się pierwszy etap Konkursu Wiedzy o Gospodarce i Finansach organizowanego przez Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wraz z Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Program konkursu składa się z następujących bloków tematycznych:

  • Makroekonomia

Podstawowe pojęcia makroekonomii, tj. produkt krajowy brutto, konsumpcja, inwestycje, cykl koniunkturalny, popyt i podaż, bezrobocie, inflacja, bankowość centralna i polityka pieniężna, budżet państwa i polityka fiskalna, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, eksport, import, kursy walutowe, europejska unia gospodarcza i walutowa.

  • Prywatny i publiczny system finansowy

Aktualna sytuacja systemu finansowego i obowiązujące w nim podstawowe regulacje dotyczące m.in. sektora bankowego, sektora ubezpieczeń, sektora funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, pośredników finansowych, rynku pieniężnego, rynku kapitałowego, rynku walutowego, sektora finansów publicznych.

  • Gospodarka oraz finanse przedsiębiorstw i gospodarstw domowych

Podstawowe zagadnienia związane z polityką gospodarczą, tj. polityka rozwoju gospodarczego, polityka strukturalna, polityka przemysłowa, polityka regionalna, rynek pracy, konkurencja, Unia Europejska – struktura instytucjonalna i zasady funkcjonowania, unia walutowa, finansowanie gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, pozyskiwanie kapitałów, emisja papierów wartościowych, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, planowanie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych, leasing.

Wyniki I etapu Konkursu oraz więcej informacji na stronie: www.aleBank.pl/konkursSGGW

Wykłady

23 styczeń 2021
Uniwersytet Łódzki
25 styczeń 2021
Politechnika Wrocławska
ZOBACZ WIĘCEJ

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

19 grudzień 2020
Uniwersytet Wrocławski
18 grudzień 2020
Uniwersytet Warszawski
17 grudzień 2020
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej