Polscy studenci na życie, czesne i mieszkanie wydają dziś średnio 1900 zł. To bardzo mało w porównaniu ze studentami ze Szwajcarii i Islandii, którzy dysponują budżetem na poziomie 2000 euro czyli blisko 9000 zł. Polski student nie unika jednak pracy – aż 54 proc. zawartości jego portfela pochodzi z wynagrodzenia za pracę, którą sam wykonuje, co plasuje go w pierwszej trójce zaraz za studentami z Austrii i Estonii. Związek Banków Polskich opublikował trzecią edycję raportu Portfel Studenta.

Jak wynika z danych raportu, aż 65% badanych osób w wieku 20-24 lata w Polsce, jako powód założenia konta bankowego wskazuje rozpoczęcie pracy zarobkowej. Cieszy fakt, żepomimo niewysokich w skali Europy dochodów, polscy studenci starają się również odkładać pieniądze w bankach. Zarówno młodsi (20-24 lata), jak i starsi (25-32 lata), najchętniej oszczędzają na podróże – odpowiednio 67% i 65% wskazań.

Blisko co czwarty student w Polsce wybiera zarządzanie, prawo i administrację. Kierunki te są najbardziej popularne w Chorwacji i na Litwie, gdzie niemalże co trzeci studiujący zgłębia tą dziedzinę nauki. Drugim pod względem popularności w Polsce jest kierunek inżynierski, na wybór którego decyduje co piąty student – najwięcej bo 25 proc. studiujących inżynierów jest w Portugalii. Biorąc pod uwagę demografię w naszym kraju za niepokojący można uznać fakt niskiego zainteresowania kierunkami medycznymi (9%).

Autorzy raportu wskazują, że polscy studenci nie muszą się wstydzić pod względem znajomości języków obcych - ponad połowa z nich zna co najmniej jeden język obcy (54 %), a dwa (14%). Liderami również pod tym względem są młodzi mieszkańcy Szwajcarii, w której jednak obowiązuje kilka języków urzędowych (znajomość dwóch językowych obcych deklaruje 46%, a trzech 30%).

Blisko 80% studentów w Polsce przeznacza na wynajem mieszkania lub pokoju nie więcej niż 1000 złotych miesięcznie a blisko 35 % nich mieści się w kwocie pomiędzy 250 a 500 złotych. Jednocześnie, najwięcej bo 35% badanych dzieli mieszkanie z 2 współlokatorami, a niewiele mniej (33%) z 1 współlokatorem. Co piąty student (22%) mieszka na co dzień z trójką osób, a pozostałe 10% może już liczyć na znacznie liczniejsze towarzystwo po powrocie z wykładów.

Polscy studenci nie unikają również zaciągania zobowiązań finansowych. Niestety, w ciągu roku przybyło o 15% osób w wieku 18-24 lat, które mają problem z uregulowaniem swoich zaległości. Łączna ich kwota wzrosła z blisko 726 mln zł do ponad 871 mln zł.

Jak wskazuje Związek Banków Polskich, te dane po raz kolejny potwierdzają znaczenie edukacji finansowej polskich uczniów i studentów. Ważne jest aby obok edukacji nieformalnej, realizowanej zarówno przez pojedyncze instytucji finansowe, jak i w ramach sektorowych inicjatyw jak chociażby Program „Bankowcy dla Edukacji” powołany z inicjatywy Związku Banków Polskich, ten obszar tematyczny był również zagospodarowany w procesie edukacji formalnej.

Zwłaszcza, że jak wynika z raportu jeżeli chodzi o zagadnienia związane z finansami to największy niedostatek wiedzy, osoby w wieku 18-29 lat odczuwają w stosunku do tematyki emerytur (49%) oraz kredytów i pożyczek (46%), a także systemu podatkowego (40%).

ZBP przywołuje również dane, z których wynika, że w ciągu minionych 15 lat liczba studentów w Polsce zmniejszyła się o 662 tys., a na uczelniach w ubiegłym roku uczyło się o ponad 1/3 mniej studentów w porównaniu z rekordowym rokiem 2006 gdy liczba ta osiągnęła poziom 1 953 tys. Można więc powiedzieć, że pod tym względem wróciliśmy do ubiegłego wieku, a dokładnie do roku 1999 kiedy liczba studentów wynosiła nieco ponad 1,2 mln osób.

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel