W dniu 14.03.2018 w Warszawie w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej odbyło się Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów i Wykładowców Uczelnianych Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, które towarzyszyło Kongresowi Edukacji Finansowej i  Przedsiębiorczości.

W spotkaniu udział wzięło ponad 30 przedstawicieli Programu z całej Polski. W ramach całodziennej agendy uczestnicy spotkali się z przedstawicielami Partnerów Programu oraz pod przewodnictwem Waldemara Zbytka – Wiceprezes Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji, podsumowali zeszłoroczne dokonania, a także omówili działania zaplanowane na rok bieżący.

 

W trakcie spotkania poruszono ponadto takie kwestie jak:

 • Najefektywniejsze modele współpracy między biznesem a nauką,
 • Ustawa 2.0,
 • Przedsiębiorczość w edukacji ekonomicznej studentów,
 • Postawy wobec pieniędzy, które przekładają się na korzystanie z usług finansowych i przedsiębiorczość,
 • Problematyka badań w obszarze współpracy nauki z biznesem,
 • System Standardów Kwalifikacyjnych i Europejskiego Certyfikatu Bankowca EFCB 3E,
 • Nowe wyzwania dla systemu ubezpieczeń społecznych czyli czy roboty będą płacić składki  na ubezpieczenia społeczne,
 • Platformy Score Hunter i jej nowe odsłony.

 

 

Wśród prelegentów spotkania obecni byli:

 • dr Mieczysław Bąk, Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej,
 • Przemysław Ruchlicki Ekspert Prawno-Gospodarczy Krajowej Izby Gospodarczej
 • Bartłomiej Banaszak Naczelnik Wydziału Analiz i Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Wojciech Golicz Doradca Zarządu Związku Banków Polskich
 • Witold Siekierzyński - Uniwersytet SWPS
 • Agnieszka Rybińska Koordynator Zespołu Analityczno – Badawczego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
 • Małgorzata Bielińska Dyrektor ds. Edukacji Biura Informacji Kredytowej
 • Michał PierzchalskiDepartament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
 • Paweł Jaroszek Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel