W ramach projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji został przygotowany opracowany przez zespół specjalistów raport pt. „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora finansowego”.

Raport jest rezultatem gruntownego przeglądu literatury przedmiotu w temacie kompetencji cyfrowych pracowników sektora bankowego. Stanowi opis aktualnych trendów i analiz,  które wskazują, że sektor bankowy jest jednym z najbardziej podatnych na zmiany pod wpływem automatyzacji i digitalizacji. Oznacza to, że bez szybkiego i elastycznego dostosowania struktury organizacyjnej, w której kluczową rolę będą odgrywali pracownicy o zaawansowanych kompetencjach cyfrowych, rozumiejący potrzeby cyfrowego konsumenta, tradycyjne instytucje bankowe czeka poważny kryzys.

W pierwszej części raportu zarysowane zostały przyczyny zmieniającego się charakteru pracy bankowca: zmiany technologiczne oraz otoczenia konkurencyjnego banków a także ewolucję oczekiwań i potrzeb ucyfrowionych klientów indywidualnych i korporacyjnych. W dalszej części przedstawione zostały kierunki zmiany wewnętrznej struktury banku w odpowiedzi na te nowe wyzwania, nakreślony został profil kluczowych kompetencji cyfrowego bankowca i uwydatniony problem luki kompetencyjnej w sektorze bankowym. Raport kończy rekomendacje wskazujące kierunki wspierania cyfryzacji pracowników sektora finansowego.

Pełny Raport

 

***

Warszawski Instytut Bankowości wraz z Fundacją Krajowej Izby Rozliczeniowej na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, realizuje ogólnopolski program edukacyjny Bankowcy dla Edukacji poświęcony rozwojowi gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwu w ramach, którego prowadzony jest projekt „Otwarte usługi bankowe”.

 

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel