19 stycznia br. w Opolu podczas Gali Laurów Uniwersyteckich zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Forum Uniwersytetów Polskich.

Celem współpracy pomiędzy instytucjami realizującymi działania edukacyjne w zakresie ekonomii, finansów i cyberbezpieczeństwa poprzez Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” oraz Program Nowoczesne Zarządzanie Biznesem a komisją branżową Parlamentu Studentów RP reprezentującą studentów tzw. klasycznych uniwersytetów jest m.in. budowanie podstaw wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa i gospodarki elektronicznej, pogłębianie i rozpowszechnianie dobrych i sprawdzonych postaw w zakresie przedsiębiorczości i praktyki gospodarczej, podnoszenia samoświadomości i rozwijania talentów, czy też promowania aktywnego i odpowiedzialnego społecznie studenta.

 

 

- Realizując Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” oraz dedykowany środowisku akademickiemu Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, wierzymy, że warunkiem wspólnego sukcesu, czyli zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie ekonomii i finansów, jest współpraca wszystkich Partnerów. Prowadząc już od wielu lat dialog ze środowiskiem akademickim w tym z  rektorami, pracownikami naukowymi, biurami karier, mediami akademickimi, nie zapominamy o tych najliczniejszych czyli Was studentach. Porozumienie z Forum Uniwersytetów Polskich oraz dalsza współpraca jest kolejnym krokiem w kierunku nabycia przez studentów kompetencji pozwalających na świadome i bezpieczne funkcjonowanie w dzisiejszym świecie – powiedział Krzysztof Ostafiński, Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

- Dziękujemy Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Warszawskiemu Instytutowi Bankowości za tak ważną i potrzebną inicjatywę. Jako Forum Uniwersytetów Polskich cieszymy się, że możemy podpisać to porozumienie, ponieważ ono pomoże zarówno Forum, jak i samorządom studenckim zrzeszonymi w Forum w ich działaniach, ale też naszym studentom na uczelniach w rozwoju osobistym – powiedziała Patrycja Urbaniak, Przewodnicząca Forum Uniwersytetów Polskich.

Jest to trzecie tego typu porozumienie podpisane z komisjami branżowymi PSRP, wcześniej do współpracy w ramach edukacji ekonomicznej i cyberbezpieczeństwa przystąpiło Forum Uczelni Technicznych oraz Forum Uczelni Ekonomicznych.

Podczas Gali Laurów Uniwersyteckich organizowanej przez Forum Uniwersytetów Polskich nagrodzono instytucje i osoby, które swoją działalnością sprzyjają rozwojowi środowiska studenckiego, realizują projekty kulturalne i naukowe oraz budują atmosferę współpracy w środowisku akademickim. Nagrodę w kategorii Uniwersyteckie Praktyki wręczył Krzysztof Ostafiński.

- Cieszy nas to, że możemy być Partnerem kolejnego ważnego wydarzenia akademickiego organizowanego przez studentów dla studentów. Jest mi niezmiernie miło, że mogę wręczyć nagrodę w tak istotnej kategorii, jaką są Uniwersyteckie Praktyki. Każda inicjatywa, która daje możliwość konfrontacji wiedzy teoretycznej zdobytej przez studenta na uczelni z życiową praktyką jest warta docenienia i pochwały. – powiedział Dyrektor Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.

Tegoroczna edycja Laurów przyniosła rozstrzygnięcie w sześciu kategoriach:

 

1. Uniwersytecki Akademik

  • Bitwa Akademików (Parlament Samorządu Studentów UAM w Poznaniu)

2. Uniwersytecki Ambasador

  • Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia dr hab. Katarzyna Kotarska, (Uczelnia Rada Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Szczecińskiego)

3. Uniwersyteckie Praktyki

  • Praktyki w Urzędzie Marszałkowskim (Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego)

4. Uniwersytecka Inicjatywa Naukowa

  • Kongres Młodej Nauki (Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego)

5. Uniwersytecka Inicjatywa Kulturalna

  • Student Ma Talent (Samorząd Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego)

6. Uniwersytecki Projekt

  • Gala Sukcesu (Uczelniany Samorząd Studentów KUL)

 

Gala Laurów Uniwersyteckich towarzyszyła Zjazdowi Sprawozdawczo-Wyborczemu Forum Uniwersytetów Polskich podczas, którego wybrano władze Forum na kadencję 2018-2019. Nowym Przewodniczącym Forum został wybrany Wojciech Kiełbasiński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Gospodarzem Zjazdu oraz Gali był Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego. Partnerem obu Wydarzeń był Projekt sektorowy „Bankowcy dla Edukacji” oraz Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”.

Wykłady

25 styczeń 2021
Politechnika Wrocławska
ZOBACZ WIĘCEJ

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

19 grudzień 2020
Uniwersytet Wrocławski
18 grudzień 2020
Uniwersytet Warszawski
17 grudzień 2020
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej