Znamy zwycięzców konkursu literackiego ogłoszonego w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Warto Bezgotówkowo”, która upowszechnia wiedzę o korzyściach płynących z bezgotówkowych form płatności. Spośród ponad 60 zgłoszonych prac kapituła za najlepszy uznała tekst Niny Szamotulskiej opisujący przyszłość płatności biometrycznych. Wyróżniono również prace Aleksandry Krysik i Macieja Mamulskiego.

Laureaci otrzymają nowoczesny sprzęt oraz akcesoria komputerowe. Równolegle odbywał się konkurs plastyczny dla uczniów najmłodszych klas szkół podstawowych. Zgłoszono w nim ponad 100 prac rysunkowych i malarskich.

Ogólnopolska kampania społeczna „Warto Bezgotówkowo”, oprócz upowszechniania nowoczesnych form płatności w obrocie konsumenckim i gospodarczym, prowadziła również działania edukacyjne. Jednym z nich był konkurs na dowolną krótką formę literacką (bądź komiks) opisującą przyszłość płatności bezgotówkowych w Polsce.

- Chcemy pokazywać, że obrót bezgotówkowy przynosi realne korzyści firmom i konsumentom. Dlatego cieszy nas zainteresowanie młodzieży nowoczesnymi usługami finansowymi, bo płatności elektroniczne to fundament cyfrowej gospodarki. Zakończone właśnie konkursy literacki i plastyczny dowodzą, że przekaz kampanii „Warto Bezgotówkowo” skutecznie dociera również do najmłodszych Polaków, którzy  wykorzystują zdolności artystyczne do twórczego kreowania własnych wizji przyszłości płatności bezgotówkowych - podkreśla Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu KIR.

W ocenie prac brano pod uwagę oryginalny i ciekawy pomysł, atrakcyjną formę, język oraz podkreślenie korzyści płynących z płatności bezgotówkowych.

- Wysoki poziom zgłoszonych prac i ich wyjątkowa kreatywność dowodzi, że młodzież jest otwarta na nowatorstwo i innowacje. To bardzo dobrze wróży dalszej ewolucji nowoczesnych usług płatniczych w Polsce. Mam nadzieję, że prace te okażą się dla nas wszystkich inspirujące do aktywnego korzystania z płatności bezgotówkowych w codziennym życiu – mówi Waldemar Zbytek, wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Kapituła konkursu najwyżej oceniła prac autorstwa Niny Szamotuły, przedstawiającą przyszłość płatności elektronicznych w 2177 r. w oparciu o zaawansowane rozwiązania biometryczne. Wysokie noty otrzymał nie tylko oryginalny język pracy, ale również kreatywność w tworzeniu wizji świata przyszłości. Drugie miejsce zajęła praca Aleksandry Krysik, a trzecie Macieja Mamulskiego. Doceniono w nich przede wszystkim pomysłowość oraz ciekawą formę.

- Niezwykła popularność obydwu konkursów – otrzymaliśmy ponad 160 prac - wskazuje to na potrzebę kontynuowania działań edukacyjnych. Jak będziemy płacić w przyszłości? Biometrycznie? Emocjami? Warto wejść na stronę www.Wartobezgotowkowo.pl, zapoznać się ze zwycięskimi pracami i przekonać się, że inwencja młodzieży jest nieograniczona – podkreśla dr Przemysła Barbrich, ekspert kampanii „Warto Bezgotówkowo”.

Laureaci otrzymają nowoczesny sprzęt oraz akcesoria komputerowe. Zwycięskie prace zostaną opublikowane na stronie www.WartoBezgotowkowo.pl.

***

Informacja o kampanii społecznej „Warto Bezgotówkowo”

Kampanię społeczną „Warto Bezgotówkowo” organizuje ponad 100 firm technologicznych i finansowych, będących dostawcami nowoczesnych instrumentów płatniczych. Została ona objęta patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Finansów. Celem kampanii jest zachęcenie osób indywidualnych, przedsiębiorców i instytucji publicznych do aktywnego korzystania z płatności elektronicznych. Organizowany w ramach kampanii Dzień Płatności Bezgotówkowych to inicjatywa edukacyjna, budująca świadomość korzyści ze stosowania bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Więcej informacji o kampanii oraz szczegóły inicjatyw podejmowanych przez jej partnerów znajdują się na stronie www.WartoBezgotowkowo.pl.

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel