16 maja w Uniwersytecie Opolskim odbyło się drugie spotkanie Szkoły Bankowości i Finansów, której celem jest upowszechnianie wiedzy, a także zaproponowanie wysokiej jakości cyklu edukacyjnego dla studentów. Spotkania z ekspertami mają formę wykładów, których efekty będą udostępniane uczestnikom w formie multimedialnej publikacji, pozwalającej na dodatkowe ustystematyzowanie pozyskanych informacji.

Każdy z wykładów poprzez transmisję on-line dociera do studentów uniwersytetów w Opolu, Wrocławiu, Warszawie, Białymstoku, Szczecinie, Poznaniu, Katowicach, Rzeszowie, Zielonej Górze i Krakowie.

 

Spotkanie w Opolu poświęcone było tematyce bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się ze studentami:

  • Waldemar Zbytek - wiceprezes Fundacji Warszawski Instytut Bankowości – temat wystąpienia „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Efektywność poprzez współpracę”;

  • Piotr Balcerzak - pełnomocnik Zarządu ZBP ds. Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa – temat wystąpienia "Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP jako przykład CSIRT sektorowego";

  • Piotr Józefczyk - ekspert w Departamencie Bezpieczeństwa Banku Zachodniego WBK S.A. – temat wystąpienia „Uwaga! NIEbezpieczeństwo w internecie – przed czym chcemy się chronić”;

  • prof. Jerzy Konieczny – tematyka cyberbezpieczeństwa punktu widzenia wywiadowni.

 

Kolejne spotkanie z cyklu odbędzie się 7 czerwca w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Organizatorami Szkoły Bankowości i Finansów są Związek Banków Polskich, Projekt Sektorowy Bankowcy dla Edukacji oraz Multimedialne Wydawnictwo Naukowe Wykładnia.

 

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel