W dniach 21-23 kwietnia br. w Kościelisku odbyła się XXIII Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów RP. To doroczne największe spotkanie reprezentacji studenckich w Polsce, z udziałem ponad 400 uczestników. W tegorocznym udział wziął m.in. Wicepremier RP i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin, zaś partnerem całej konferencji był Program „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem” oraz Program sektorowy „Bankowcy dla Edukacji”.

Krajowa Konferencja PSRP po raz pierwszy odbyła się w 1995 roku. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy samorządami studenckimi oraz dyskusja na tematy związane ze szkolnictwem wyższym. W ramach konferencji odbywa się szereg paneli dyskusyjnych, szkoleń i warsztatów, które mają za zadanie podniesienie wiedzy i umiejętności ich uczestników.

 

 

W jednym z plenarnych paneli dyskusyjnych pt. „WSPÓŁPRACA NAUKI I GOSPODARKI – PERSPEKTYWY I WYZWANIA” wziął udział m.in. Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji – Waldemar Zbytek.

Przedstawiciele NZB i BdE mieli także okazję przeprowadzić dwa szkolenia dla uczestników: „AKTYWNOŚĆ STUDENCKA A WSPÓŁPRACA Z BIZNESEM” oraz „WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW STUDENCKICH Z MEDIAMI AKADEMICKIMI”.

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel