Platforma Usług Elektronicznych ZUS jest najbardziej popularną witryną e-administracji w Polsce. Tak wynika z badania "E-administracja w oczach internatów" przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji przez PBS. Hasło "Jesteś w sieci? Wpadnij do ZUS!" znajduje więc coraz większy odzew wśród użytkowników.

Aż 2/3 badanych internautów zadeklarowało znajomość witryny Platformy Usług Elektronicznych ZUS (66%), drugim najbardziej znanym serwisem internetowym okazała się elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - ePUAP (60% wskazań). Najwyższy odsetek deklarujących znajomość Platformy Usług Elektronicznych ZUS (70%) zamieszkuje województwo lubuskie, a na najniższy - województwo podlaskie (59%). Znajomość Platformy Usług Elektronicznych ZUS jest największa w grupie respondentów w wieku 55 lat i więcej - 74%, czyli o 8 punktów procentowych powyżej ogółu. Najmniej rozpoznawalna jest natomiast wśród badanych w wieku 18-24 lat i z wyksztalceniem niskim - odpowiednio 55% i 56%.


W badaniu podzielono użytkowników na trzy grupy: użytkowników aktywnych (25%) oraz nieprzekonanych (29%). Pozostałą część stanowią niedoświadczeni (46%). We wszystkich segmentach najbardziej popularnym serwisem jest Platforma Usług Elektronicznych ZUS - wśród użytkowników aktywnych znajomość jest na poziomie 84%, niedoświadczonych 57%. Wysoką rozpoznawalność PUE notuje również wśród nieprzekonanych - aż 67%.

Czytaj więcej...

 

***

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest partnerem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”.

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel