19 i 20 maja 2016 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbywa się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. ”Bezpieczeństwo i ochrona klienta na rynku usług finansowych. Prawo – praktyka – problemy – potrzeby - perspektywy”. Organizatorem wydarzenia jest Studenckie Koło Naukowe Rynku Finansowego „REK-FIN” działające przy Instytucie Nauk Ekonomicznych.

 

Celem Konferencji jest prezentacja problemów prawnych i ekonomicznych w wielowymiarowym ujęciu (regulacji krajowych, unijnych, międzynarodowych, o charakterze publiczno- i prywatnoprawnym), a także pokazanie potrzeb, barier i przeszkód związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony klienta na rynku usług finansowych, także w kontekście planowanych regulacji w tym zakresie. Konferencja jest okazją do spotkania organów, instytucji, przedstawicieli nauki, praktyki i tym samym wymiany poglądów dotyczących wciąż niezwykle istotnej, aktualnej i podlegającej dynamicznym zmianom problematyki.

 

 

Agenda Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Bezpieczeństwo i ochrona Klienta na rynku usług finansowych"

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel