Popularyzacja wiedzy ubezpieczeniowej i podejmowanie działań edukacyjnych jest jedną z najważniejszych funkcji publicznych Polskiej Izby Ubezpieczeń. Ważnym elementem wypełniania tej roli jest ścisła i bieżąca współpraca z renomowanymi ośrodkami akademickimi.

Współpraca ta odbywa się na kilku płaszczyznach, m.in. poprzez: przygotowywanie merytoryczne konferencji branżowych, redagowanie „Wiadomości Ubezpieczeniowych”, organizację konkursów na prace dyplomowe.

Jedną z grup docelowych szczególnie zainteresowanych problematyką ubezpieczeniową są także studenci kierunków ekonomicznych. Są oni naturalnym odbiorcą informacji i wiedzy nt. ubezpieczeń. Wielu z nich w przyszłości może być zainteresowanych podjęciem pracy na rynku ubezpieczeniowym, a dziś poszukuje miejsca, gdzie mogliby odbyć praktyki.

Dlatego właśnie PIU wspólnie z najważniejszymi uczelniami w Polsce podejmuje działania na rzecz popularyzacji wiedzy ubezpieczeniowej: www.piu.org.pl/edukacja-ubezpieczeniowa.


***

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) jest partnerem programu edukacyjnego Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, w module „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”.

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel