Twórcami bankowości spółdzielczej na świecie byli Franz Herman Schultze i Friedrich Wilhelm Raiffeisen, którzy w XIX w. zakładali spółdzielnie kredytowe w Austrii, Niemczech i Prusach.

 

Twórcami polskiej bankowości spółdzielczej byli ks. Piotr Wawrzyniak, ks. Augustyn Szamarzewski, ks. Stanisław Staszic oraz Franciszek Stefczyk. Pierwsze polskie spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe powstały podczas zaborów. Najstarsze to Spółdzielczy Bank Ludowy w Śremie (1859 r.), Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców Miasta Poznania (1861 r.) oraz Towarzystwo Pożyczkowe w Brodnicy i Golubiu (1862 r.).

Od tego czasu bankowość spółdzielcza stała się nieodłączną częścią sektora finansowego, stanowiąc ważne ogniwo w krajowym systemie bankowym wspierającym rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz gospodarkę kraju.

W minionym dwudziestopięcioleciu sektor finansowy w Polsce przeszedł głębokie przemiany. Objęły one także sektor bankowy, a w bankowości spółdzielczej były wręcz rewolucyjne.

Fundamenty polskich banków spółdzielczych są solidne. Można stwierdzić, że odrobiły one lekcję z kryzysu pierwszej połowy lat 90 i wyszły obronną ręką z kryzysu finansowego, który wybuchł jesienią 2007 r. Dziś banki są w stabilnej kondycji finansowej. W połączeniu z ideą wzajemnej samopomocy, która wciąż leży u podstaw funkcjonowania banków spółdzielczych, tworzy to dobre warunki konkurencyjne do zdobywania nowych klientów.

Wykłady

13 czerwiec 2021
Politechnika Świętokrzyska
10 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa
06 czerwiec 2021
Szkoła Główna Handlowa

Strefa NZB

19 listopad 2020
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
29 październik 2020
Szkoła Główna Handlowa
07 październik 2020
Politechnika Krakowska

Konferencje

31 maj 2021
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
29 maj 2021
Uniwersytet Rzeszowski
29 maj 2021
Fundacja Tygiel