poniedziałek, 27, marzec 2017 07:46

5% – zaledwie taki odsetek Polaków pozytywnie ocenia stan swoje wiedzy z zakresu ekonomii, finansów i gospodarki. Te alarmujące dane z ostatniej edycji badania „Diagnoza stanu wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków”, przygotowanego przez Narodowy Bank Polski, wskazują na potrzebę pilnego podjęcia i wdrożenia planu, pozwalającego dotrzeć do milionów Polaków z podstawami praktycznych umiejętności w tym zakresie.

środa, 15, marzec 2017 11:10

Kongres Edukacji Finansowej organizują cztery fundacje działające w sektorze finansowym i zajmujące się tą tematyką od wielu lat. Naszym celem jest upowszechnienie edukacji finansowej i ekonomicznej.

środa, 08, marzec 2017 08:28

Jak wynika z analizy Biura Informacji Kredytowej, 41 proc. łącznej kwoty do spłaty spośród wszystkich kobiet posiadają panie w wieku 35–44 lat. Jest to kwota 112 mld zł. Łącznie wszystkie panie mają do spłaty 271,58 mld zł, na co składają się wszystkie rodzaje produktów kredytowych, jednak dominują kredyty gotówkowe (47 proc.).

środa, 22, luty 2017 14:52

„Cyfrowe przyspieszenie” jest motorem nowej strategii KIR na lata 2017-2019. Pojawienie się nowych wyzwań i nowych graczy na rynku sprawia, że KIR chce pełnić rolę sektorowego centrum innowacyjnych usług wspólnych oraz ośrodka R&D sektora bankowego.

środa, 22, luty 2017 14:24

Jak wynika z „Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015” – dokumentu przyjętego przez Radę Ministrów – do roku 2050 populacja osób w wieku 60+ wzrośnie do 13,7 miliona i będzie stanowiła ponad 40% ogółu ludności naszego kraju. Rośnie też liczba specjalnych świadczeń przyznawanych osobom, które ukończyły 100 lat.

środa, 22, luty 2017 08:01

Rola banków spółdzielczych w Polsce w umacnianiu nowoczesnych społeczności lokalnych wykracza daleko poza wykonywanie klasycznych operacji finansowych, depozytowych czy doradczo-konsultingowych. Odpowiadając na potrzeby i oczekiwania społeczne co do poprawy stanu wiedzy w zakresie finansów, banki spółdzielcze od wielu lat aktywnie uczestniczą także w procesie budowy świadomości ekonomicznej dzieci i młodzieży.

środa, 22, luty 2017 07:21

Decyzja o konieczności pożyczenia pieniędzy do łatwych nie należy. Zdecydowana większość Polaków odczuwa stres na myśl o konieczności zadłużenia się  –  wynika z badania BIG InfoMonitor i BIK.  I bardzo dobrze, bo badanie pokazuje również, że osoby, które mają obawy zazwyczaj lepiej radzą sobie ze spłatą zadłużenia niż dłużnicy, którzy zamiast się stresować rozmyślają co sobie kupią za pożyczone pieniądze.

wtorek, 21, luty 2017 08:17

W odpowiedzi na zapotrzebowanie sektora bankowego, Związek Banków Polskich we współpracy z Centrum Prawa Bankowego i Informacji kontynuuje organizację szkoleń z zakresu wyceny nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu hipotecznego adresowanych zarówno do rzeczoznawców majątkowych, jak również pracowników banków. Tylko w ostatnich dwóch latach w 20 edycjach szkoleń uczestniczyło 601 osób.